PAS neboli autismus: Jak ho u dítěte včas poznat a léčit

PAS
Zdroj: Pixabay
Autor: Jana Fojtíková

Statistiky uvádějí, že každé sedmdesáté dítě se narodí s poruchou autistického spektra (PAS). Jedná se o vrozenou poruchu funkce mozku. Dítě s autismem se vlastním chováním vyčleňuje ze společnosti svých vrstevníků, jelikož jedná úplně jinak než oni. Jak autismus poznat?

Jak se autismus projevuje

Každé dítě je jiné, což vám potvrdí každý rodič. Některé začne chodit a mluvit poměrně záhy, jiné si dává na čas a nikam nespěchá. Je však třeba se mít na pozoru, je-li v jeho chování něco jinak.

První náznaky se objevují již mezi 16 až 30 měsíci jejich věku. Autistické dítě třeba může mít záchvaty vzteku i vůči sobě či působí dojmem, jako by neslyšelo. Ignoruje lidi a může si často hrát o samotě a působit necitelně.

Vývoj dítěte s autismem není rovnoměrný. V něčem dítě vyniká, zatímco další věci mu mohou dělat velké problémy. Dětem s PAS většinou chybí mimika a gestika, hůře se přizpůsobují na změny, vše je hned vykolejí a mohou se projevovat úzkostně.

Autistické dítě vyžadují rituály, na nichž zásadně trvají. Také lze u nich pozorovat neadekvátní fixaci na některé hračky. S autismem úzce souvisí i epilepsie, jíž trpí asi 30 procent autistických dětí. Může se objevit i ortopedické vady – špatné držení těla, zkrácení Achillovy šlachy.

Jak se autismus diagnostikuje

I když je autismus podmíněn geny, nemůžeme ho diagnostikovat genetickými testy. K jeho rozpoznání vedou symptomy, jež se u dítěte s PAS objevují.

Pokud je u dítěte podezření na autismus, je obvykle odeslané k odbornému vyšetření k odbornému lékaři, a to dětskému psychiatrovi.

Jak se léčí autismus?

Včasná diagnostika je totiž velmi důležitá, aby se mohlo začít co nejdříve s léčbou. Lépe však řečeno s nácvikem sociálních dovedností k upevnění chování a dovedností, které jsou žádoucí, protože autismus jako takový vyléčit nelze.

Výše popsané je však základem lepší prognózy dítěte do budoucnosti. Diagnostika PAS obvykle zahrnuje několikahodinovou práci s rodičem i dítětem k vyloučení jiných typů poruch.

Zdroj informací: Moje zdraví a Autis Centrum

Přidejte si rady a nápady na domovskou stránku Seznam.cz