Příznaky rakoviny plic lidé často podceňují. K lékaři se dostávají, až když je pozdě

příznaky rakoviny plic
Zdroj: Pixabay
Autor: Daniel Labounek

Příznaky rakoviny plic nemusí být v počátku snadno rozeznatelné, právě proto je třeba věnovat pozornost veškerým náznakům. Rakovina plic patří bohužel k jedné z nejzákeřnějších nemocí, protože ji většinou lékaři odhalí až v souvislosti s jiným onemocněním.

Rakovina plic

Podle vyjádření profesorky MUDr. Jany Skřičkové, CSc., z FN Brno přicházejí lidé s rakovinou plic, až když je pozdě. Většina pacientů potom už nebojuje o vyléčení, ale jen o prodloužení života.

Z toho důvodu je vhodné věnovat veškerým příznakům patřičnou pozornost. Obzvlášť tehdy, pokud máte ve svém životě některý rizikový faktor.

Rizikové faktory rakoviny plic

Rakovina plic je velmi vážná choroba, jejíž hlavní příčinou je dlouhodobé kouření.

Zvláště vysoké riziko představuje dlouhodobé vystavení tabákovému kouři pro osoby, které se s kouřením seznámily už ve svém mládí. Karcinogenní látky obsažené v tabákovém kouři mohou po dobu až 40 let napadat plicní tkáně a postupně vést k rozvoji zhoubného nádoru.

Neméně důležité jsou i jiné rizikové faktory, jako je pasivní kouření, vyšší věk, vystavení škodlivým látkám v pracovním prostředí (například azbestu, arzenu nebo polycyklickým aromatickým uhlovodíkům) a škodliviny vdechované z prostředí, jako jsou prach z průmyslu, výfukové plyny z dieselových motorů nebo radon.

Lidé s chronickými plicními nemocemi, jako je chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), jsou také ve vyšším riziku vývoje rakoviny plic.

Příznaky rakoviny plic

Jedním z hlavních problémů spojených s rakovinou plic je, že její příznaky mohou být zpočátku nenápadné nebo snadno zaměnitelné s jinými onemocněními.

Častým příznakem je špatné dýchání, které se projevuje nadměrným zadýcháváním při běžných činnostech, jako je chůze do schodů nebo běžná chůze.

Dalším potenciálním příznakem je dušnost, která může být často přehlédnutá a přisuzována jiným faktorům. Lidé také mohou trpět častým chrapotem dýchacích cest nebo mít problémy s polykáním, což by mohly být varovné signály rakoviny plic.

Některé symptomy tohoto onemocnění mohou být často nenápadné, jako je například celková vyčerpanost nebo časté svalové bolesti i při malém fyzickém výkonu.

Cítíte-li bolest v oblasti hrudníku, může být tento pocit spojen s námahou, ale měl by být také brán jako potenciální příznak rakoviny plic. Obecně je dobré, aby každé podezření na tento druh zdravotních potíží vedlo k co nejrychlejší návštěvě lékaře.

Diagnostika rakoviny plic

U rakoviny plic jsou typické časté záněty, které mohou být jedním z nejvýraznějších symptomů rakoviny plic, což byste rozhodně neměli opomíjet.

Pokud se u vás takovéto stavy opakují, je vhodné požádat lékaře o vyšetření zaměřené na rakovinu plic, které se provádí pomocí rentgenu plic.

Jako u všech typů nádorových onemocnění platí, že rychlá reakce a včasné zahájení léčby jsou klíčové. Nenechte se proto zastavit strachem a pravidelně podstupujte zdravotní prohlídky, a to nejen ty zaměřené na rakovinu plic.

Mylný je také předpoklad, že rakovina plic postihuje pouze starší generaci. Toto onemocnění může nastat u kohokoli, a to včetně mladých sportovců.

Zdroj informací: autorský článek, NZIP, FN Brno

Přidejte si rady a nápady na domovskou stránku Seznam.cz