Servis kotle nepodceňujte. Pomůže snížit i spotřebu plynu

servis kotle
Zdroj: Pixabay
Autor: Kristýna Franclová

Servis plynového kotle před topnou sezonou se rozhodně nevyplatí podceňovat. Díky servisu kotle můžete mimo jiné snížit spotřebu plynu v důsledku zvýšení účinnosti kotle, což se v dnešní době hodí dvojnásob. Co všechno servis obsahuje a jak to vlastně probíhá?

Moderní plynový kotel

Za poslední roky se v konstrukcích závěsných plynových kotlů mnohé změnilo. Díky implementaci inteligentní elektroniky výrobci dosáhli podstatného zvýšení účinnosti kotlů.

Obsluha kotle je komfortní, automatika sama vyhodnocuje provozní stavy a optimalizuje provoz kotle s ohledem na maximální úsporu vytápění a životnost kotle. Sama informuje i o blížícím se servisním termínu nebo snížení účinnosti v důsledku zanesení výměníku sazemi.

Servis plynového kotle

I když nám závěsné plynové kotle nabízejí všechny tyto výhody a komfort, je třeba jim i tak věnovat patřičnou osobní pozornost.

To samé platí samozřejmě i o přímotopu, sporáku nebo jiného plynového zařízení. Jedině pravidelné servisy předcházejí případným nehodám a problémům, které mohou způsobit škody na majetku i na našem zdraví.

Povinnost zajistit údržbu plynových zařízení je pro odběratele plynu zakotvena v zákoně, podle kterého je odběratel plynu povinen udržovat zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení zdraví, života nebo majetku osob.

Kontrola zařízení by se proto měla provádět 1x ročně, a to ideálně před topnou sezónou. Revize plynu se poté provádí každé 3 roky.

Co zahrnuje odborný servis?

Servis plynového kotle zahrnuje vyčištění hlavního hořáku, proplach výměníku tepla, kontrolu zapalování, kontrolu čidel, pojistku plamene, vodní nebo plynovou armaturu a kontrolu těsnosti plynových spojů. Právě tento postup může vylepšit účinnost kotle a tím i snížit spotřebu.

Po každém takovém odborném zásahu plynový kotel pracuje ekologičtěji a hospodárněji. Je také méně náchylný k poruchám a výpadkům v zimních měsících, kdy kotle pracují na plný výkon. Pravidelná kontrola také ušetří až 10% spotřeby plynu.

Přidejte si rady a nápady na domovskou stránku Seznam.cz