Postup připojení kanalizace k domu. Jak to zvládnout svépomocí a levně

Připojení kanalizace k domu
Zdroj: Pixabay
Autor: Daniel Labounek

Připojení kanalizace k domu patří mezi prvotní stavební práce při stavbě domu nebo například chatky. Připojení kanalizace není vůbec složité ani svépomocí, pokud již máte u pozemku připravené místo pro připojení. Jak tedy začít?

Prvně na úřad

Nejprve se vždy musí začít na příslušném úřadě. Většinou se jedná o obecní nebo městský úřad, který má kanalizační potrubí ve svém majetku. Ve většině případů na úřadě nedělají žádné problémy s napojením nového přípojného místa, jen si vždy určí podmínky napojení, které musí stavebník dodržet na vlastní náklady.

Dodržet je musí hlavně v částech pozemků, které nejsou jeho, protože je potom bude zase předávat pod obecní nebo městský úřad.

Připojení kanalizace k domu

Pro připojení kanalizace k domu budete potřebovat kanalizační potrubí, které se většinou kupuje v oranžové barvě průměru 20 centimetrů. Změříte si hloubku přípojného místa a hloubku místa, kde budete připojovat kanalizaci u domu.

Vždy musíte dodržet gravitační spád, díky kterému bude kanalizace sama odtékat. Gravitační spád by měl být minimálně okolo 1,5 cm na metr kanalizace. Při pokládce si musíte dávat velký pozor, aby někde na trase nevznikal protispád, ve kterém by se dělala zbytečná usazenina. Pro připojení kanalizace k domu tedy budete muset nejprve vykopat výkop, ve kterém budete mít spád.

Po vykopání výkopu položíte kanalizační potrubí, které napojíte až do přípojného místa obecní kanalizace. Každé potrubí je opatřeno těsnící gumou, kterou musíte v trubce ponechat kvůli těsnosti.

Co ještě udělat pro správné napojení?

Na každé kanalizační přípojce musí k vrchnímu povrchu vyústit revizní šachta, která by měla být ještě v obecním pozemku. Revizní šachta slouží nejen ke kontrole kanalizace, ale také k případnému pročištění kanalizace.

Ještě před zasypáním kanalizace je vhodné provést test spádu, kdy do vyššího místa nalijete vodu a počkáte na druhém konci u revizní šachty, jestli k ní voda doteče.

Jakmile budete položené potrubí a výkop zasypávat, tak nezapomeňte na ochrannou vrstvu, kterou vytvoříte kolem potrubí pomocí písku nebo jiného jemného materiálu kromě zeminy.

Přidejte si rady a nápady na domovskou stránku Seznam.cz