Nenechávejte ležet peníze na běžném účtu. Zhodnoťte je chytře

Přemýšlíte o zhodnocení vlastních úspor? Máte přebytečné peníze, které nebudete krátkou nebo delší dobu potřebovat? Rozhodně je nenechávejte doma pod polštářem nebo na běžném účtu v bance. Tam ztrácejí nejvíce své hodnoty v důsledku inflace.

Termínované vklady

Termínovaný vklad je způsob zhodnocení vlastních úspor, které můžete postrádat delší dobu. Vždy ukládáte peníze na smluvenou dobu za smluvený úrok. Termínované vklady se nejčastěji nabízí klientům v délce od jednoho do deseti let.

Vždy se musíte rozhodnout, kdy budete peníze, které chcete investovat potřebovat. Pokud víte jistě, že je nebude potřebovat delší dobu, tak se nebojte rozhodnout pro termínovaný vklad.

Termínované vklady jsou u bank pojištěny do 100 000 euro, tedy do zhruba dvou a půl milionu korun. Proto se nemusíte bát, že o své peníze přijdete. Pokud se během smluvené doby přece jenom stane, že budete své peníze potřebovat, tak i tak není vše ztracené. Každá společnost má jasně stanovené podmínky, za kterých jde od investice odstoupit. Většinou by měl klient přijít o peníze z úroků.

Spořící účty

Pokud jste v situaci, že potřebujete své peníze, ale přesto máte na účtech pořád přebytek vždy na konci měsíce, tak se můžete pustit do zhodnocení vlastních úspor pomocí spořících účtů.

V dnešní době se banky předhánějí, která nabídne pro klienty lepší úrok. Takovým standardem je úrok na spořícím účtu okolo 1 % p.a. Pro srovnání u termínovaných vkladů se dostáváte nad 2 % p.a. Čím delší je časová osa investice termínovaného vkladu, tak tím vyšší úrok většinou dostáváte.

Výhoda spořících účtů je v tom, že klient má své peníze okamžitě k dispozici. Většinou si je stačí přeposlat ze spořícího na běžný účet. Není tu žádný závazek, a vždy ke konci měsíce dostáváte připsaný úrok.

Jak se počítají úroky? A co daně?

Úroky u většiny společností připisují vždy poslední den v měsíci. Pro představu, pokud máte spořící účet, na kterém byl v průběhu celého měsíce zůstatek 1 milion korun, při sjednaném zhodnocení 1 % p.a., dostanete na konci měsíce připsaný úrok 834 korun před zdaněním.

Proč před zdaněním? Z kladně připsaných úroků máte povinnost odvádět daň z příjmu 15%, kterou za vás odvádí banka. Po zdanění by tedy měla být připsaná částka 708 korun. Stejné podmínky zdanění platí i pro termínované vklady.

Přidejte si rady a nápady na domovskou stránku Seznam.cz