Jak napojit kanalizaci k domu. Zvládnete to snadno i svépomocí

Připojení kanalizace k domu
Zdroj: Pixabay
Autor: Adam Hlavatý

Spojení domu s kanalizačním systémem je jednou z klíčových součástí každé stavby. Ačkoliv se napojení kanalizace k domu může zdát jako obtížná a náročná úloha, s trochou přípravy můžete kanalizaci napojit i svépomocí. Jak tedy napojit kanalizaci k domu?

Plánování a příprava

První a nejdůležitější krok před začátkem jakéhokoli stavebního projektu je důkladné plánování a příprava. Jak vlastně začít?

Začnete na příslušném úřadě. Většinou se jedná o obecní nebo městský úřad, který má kanalizační potrubí ve svém majetku. Ve většině případů na úřadě nedělají žádné problémy s napojením nového přípojného místa, jen si vždy určí podmínky napojení, které musí stavebník dodržet na vlastní náklady.

K plánování patří také výběr správných materiálů. PVC trubky jsou často preferované díky jejich odolnosti vůči korozivním účinkům odpadních vod. Nezapomeňte také na ostatní potřebné materiály jako jsou kolena, spojky, T-kusy a čistící poklopy.

Kopání a instalace

Následuje fyzická práce – kopání. Vytvořte příkop o hloubce a dostatečné šířce pro vaše trubky. Pamatujte, že kanalizační trubky by měly mít mírný sklon směrem k veřejné kanalizaci, obvykle 1-2 procenta na každý metr. Změřte si proto hloubku místa pro připojení kanalizace u domu a také hloubku přípojného místa.

Po vykopání příkopu je na řadě instalace trubek. Začněte od nejnižšího bodu a pokračujte směrem vzhůru. Spojte jednotlivé trubky a případně vložte T-kusy pro napojení dalších odtoků. Po instalaci trubek zkontrolujte, zda je vše správně spojené a pevné. Dbejte na to, aby někde na trase nevznikal protispád, ve kterém by se mohla hromadit usazenina.

Na každé kanalizační přípojce musí k vrchnímu povrchu vyústit revizní šachta. Ta by měla být ještě v obecním pozemku. Tato revizní šachta slouží nejen ke kontrole kanalizace, ale také k případnému pročištění kanalizace.

Testování a dokončení

Po instalaci trubek je nezbytné systém důkladně otestovat. Naplňte kanalizační systém vodou a sledujte, zda nedochází k únikům. Tento krok je klíčový pro zajištění funkčnosti celého systému. Můžete také provést test spádu tím, že do vyššího místa nalijete vodu a ujistíte se, zda voda doteče k revizní šachtě na druhém konci.

Jakmile je systém otestován a schválen, můžete příkop zasypat a dokončit práce na povrchu. Při zasypávání dbejte na to, aby trubky zůstaly v přesné poloze a nebyly poškozeny. Nezapomeňte přidat ochrannou vrstvu kolem trubek pomocí písku nebo jiného jemného materiálu, který poskytne další ochranu trubkám.

Zdroj informací: autorský článek, Region Ivančicko

Přidejte si rady a nápady na domovskou stránku Seznam.cz