Jak přilepit asfaltový pás k betonu svépomocí. Neudělejte zbytečnou chybu

asfaltovy pas
Zdroj: Pixabay
Autor: Daniel Labounek

V případě, že potřebujete přilepit asfaltový pás k betonu svépomocí, je to možné, jen musíte znát pár základních pravidel a sehnat si k tomu potřebné vybavení. Tento pás slouží k hydroizolaci staveb a ve většině případů i proti pronikání radonu do horní stavby.

Základem je výběr správného asfaltového pásu

Jelikož se asfaltový pás používá i proti radonu, tedy na ochranu proti pronikání radonu do stavby, tak musíte asfaltový pás vybírat podle posudku a zatížení radonem v dané oblasti stavby. V technickém listu vydaném se stavebním povolením poté většinou najdete přesný typ lepenky, kterou musíte koupit.

Při převozu lepenky ze stavebnin na stavbu si dávejte pozor na poškození celé lepenky. Ta by se neměla nikde narazit, protrhnout nebo propíchnout. Uskladnění lepenky je také důležité, nesmí totiž ležet. Vždy ji musíte uskladnit ve stojící poloze, jinak by mohlo dojít k jejímu slepení.

Jak položit asfaltový pás?

Pás se pokládá pomocí plynového hořáku, kterým pás budete postupně nahřívat a lepit k betonu. Vždy si nahřívejte balení lepenky postupně a postupně ho odmotávejte.

Po ruce mějte i větší špachtli, pomocí které budete roztečený asfalt zatírat. Asfaltové pásy se většinou dělají po délkách 7,5 metrů v šířce jednoho metru. To znamená, že budete muset na sebe jednotlivé pásy napojovat.

Napojení probíhá jednoduše, a to přeložením jednoho pásu přes druhý. Přeložení lepenky by mělo být minimálně 20 centimetrů. U překladů si dávejte velký pozor na správné zatavení, aby neměla vlhkost šanci do stavby proniknout.

Pozor si dejte i na správnou penetraci

Každý asfaltový pás potřebuje mít správně připravený podklad, a to správnou penetraci. Penetrace se provádí v jedné vrstvě, a to vždy pod místa, kde budete nalepovat asfaltové pásy.

Penetrace se pro zjednodušení nanášení může aplikovat pomocí válečku. Má typicky černou barvu, protože už i samotná penetrace obsahuje černý asfalt. Penetraci je potřeba nechat po aplikaci řádně zaschnout.

Přidejte si rady a nápady na domovskou stránku Seznam.cz